İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Birlik Bağlantı Elemanları Ltd. Şti. yönetimi olarak, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanmasının, şirketimizin kalite verimliliğinin ön şartı olduğunun bilincindeyiz. Politikamız, yasaların, Dünya standartlarının gerektirdiği en güvenli şekilde işlerimizi gerçekleştirmektir. Bunu başarmak için, İş Sağlığı Güvenliği sistemi oluşturulmuş olup sürdürülmektedir. Sürekli eğitimler, yönetimimiz ve çalışanlarımız arasında daimi iletişim ve söz değil eylem yaklaşımı ile mümkün olan en iyi sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturmak yönetim taahhüdümüzdür. İş yerinde İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ müdürler seviyesinden yeni başlayan bir çalışana kadar herkesin sorumluluğundadır.

Birlik Bağlantı iş güvenliği politikasını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Birlik Bağlantı olarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı korumaktır.

1. İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri alıp, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurup, gereğinde kullanılmasını sağlayarak sürekli takibini yaparız.

2. İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit edip ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürürüz.

3. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeronların, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı amaçlarız.

4. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini, işyerinde hizmet veren taşeron ve ziyaretçilerin de Birlik Bağlantı’nın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlarız.
Copyright © 2015 - Birlik Bağlantı